Praca w branży kurierskiej

Twoje prawa!

Płaca minimalna oraz diety

Od stycznia 2024 płaca minimalna wynosi 12,41 euro za godzinę brutto. Obowiązująca płaca minimalna nie może być nigdy zaniżona, nawet poprzez wypłacanie nieopodatkowanych diet.

Czas pracy i wynagrodzenie

Możesz pracować maksymalnie 10 godzin dziennie. Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin. Zapisuj zawsze samodzielnie swoje godziny pracy: najlepiej rób zdjęcia grafików pracy i zrzuty ekranu z apki. Zawsze porównuj swoje zapisy z sumą godzin pracy na pasku wypłaty. Za każdą godzinę pracy musisz otrzymać wynagrodzenie. Jako czas pracy liczy się również czas spotkań i rozmów z przełożonymi, załadunek i rozładunek paczek, powrót do magazynu po dostarczeniu ostatniej paczki, rozmowy telefoniczne z dyspozytorami itd.

Przerwa

Najpóźniej po 6 godzinach pracy masz prawo do 30-minutowej przerwy, a jeśli pracujesz dłużej niż 9 godzin, to przerwa powinna wynosić w sumie min. 45 minut.

Choroba i urlop

Nawet jeśli nie pracujesz, bo jesteś chory, masz również prawo do wypłaty. Masz również prawo do przynajmniej 4 tygodni płatnego urlopu rocznie. Wniosek o urlop najlepiej złóż pisemnie.

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie musi zostać przekazane w formie pisemnej, a okres wypowiedzenia musi zostać dotrzymany. Jeżeli uważasz, że jest ono nie w porządku, możesz złożyć pozew w sądzie pracy o ochronę przed wypowiedzeniem. Masz na to tylko trzy tygodnie od otrzymania wypowiedzenia.

Odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu

Jesteś odpowiedzialny za uszkodzenie pojazdu tylko wtedy, kiedy twój pracodawca udowodni ci rażące zaniedbania.

Czujesz się niesprawiedliwie potraktowany lub masz pytania?

Poradnie zajmujące się prawem pracy udzielą ci poufnego i bezpłatnego wsparcia. Ponadto związek zawodowy ver.di walczy o sprawiedliwe warunki pracy dla wszystkich pracowników.