Concediu

Concediul dumneavoastră este stipulat în contractul de muncă. Acesta nu are voie să fie sub durata minimă de concediu anuală care este reglementată prin lege.

Aveți:

  • 20 de zile de concediu de odihnă dacă lucrați 5 zile pe săptămână
  • •24 de zile de concediu de odihnă dacă lucrați 6 zile pe săptămână

 

Pentru concediu de odihnă trebuie să depuneți o cerere la angajatorul dumneavoastră care vă poate aproba sau respinge cererea. Se recomandă să formulați cererea în scris și să păstrați o copie a acesteia. De regulă, concediul de odihnă trebuie utilizat în anul calendaristic în curs. În anumite cazuri, este posibil un transfer în anul următor. Atunci însă trebuie să fie utilizat până pe data de 31.03. În astfel de cazuri se recomandă să cereți ca acest transfer al concediului neluat, să fie confirmat în scris.

Atenție: Conform jurisprudenței actuale, concediul nefolosit expiră doar la sfârșitul anului calendaristic, dacă angajatorul dumneavoastră v-a cerut anterior în mod explicit să îl luați și a subliniat că altfel va expira. Important: Aveți dreptul la concediul anual integral dacă vă încetați activitatea în a doua jumătate a anului (01.07. – 31.12.) și ați fost angajat de cel puțin 6 luni!

Cel mai bine este să vă verificați contractul de muncă sau contractul colectiv care vi se aplică. În funcție de ceea ce este reglementat acolo, aveți dreptul la concediul integral convenit sau cel puțin la concediul total minim legal în acest caz. Desigur, din acesta se scad zilele pe care le-ați luat deja în anul curent.

Dacă încetează contractul de muncă și dumneavoastră nu v-ați consumat încă tot concediul de odihnă, angajatorul trebuie să vă plătească zilele rămase.

Atenție: Și aici există termene limită! Deseori aceste termene sunt foarte scurte (de exemplu: 3 luni). De aceea se recomandă să consultați imediat un centru de consiliere sau sindicatul dumneavoastră pentru a vă informa!

 

Iunie 2022