Concediere - Reacționați imediat!

Ați fost concediat – și acum?

Vă puteți opune împotriva unei concedieri nejustificate sau eronate chiar dacă a avut loc pe cale verbală. Pentru aceasta este necesar să intentați acțiune la Tribunalul pentru Litigii de Muncă. Pentru aceasta aveți însă timp doar 3 săptămâni de la data primirii deciziei de concediere!

Ați fost concediat în scris sau verbal?

O concediere verbală este în principiu ineficientă! Oferiți-vă în continuare forța de muncă în prezența martorilor!

Concedierile scrise impun anumite cerințe formale. Cereți consultanță cu privire la aceasta și păstrați plicul cu ștampila poștei!

Atenție: Dacă nu vă opuneți unei concedieri verbale și nu intentați acțiune aceasta devine eficientă.

Este vorba despre o concediere fără preaviz/ extraordinară sau o concediere cu preaviz/ordinară?

O concediere fără preaviz/extraordinară (fristlose/außerordentliche  Kündigung) necesită întotdeauna un motiv important. O concediere cu preaviz/ordinară (fristgerechte/ordentliche Kündigung) impune termene de preaviz (Kündigungsfristen): În perioada de probă de regulă 2 săptămâni, apoi cel puțin 4 săptămâni (Atenție: Există excepții!). Termenele de preaviz sunt stipulate în contractul individual de muncă ori în contractul colectiv de muncă (Tarifvertrag). Verificați neapărat contractul individual de muncă respectiv contractul colectiv de muncă aplicabil și asigurați-vă dacă s-a respectat termenul de preaviz aplicabil pentru dumneavoastră!

Concediere în timpul concediului medical?

În Germania este posibilă concedierea în timpul concediului medical. Dacă contractul dumneavoastră de muncă încetează în timpul incapacității temporare de muncă puteți solicita mai întâi o indemnizație de boală (Krankengeld) la Casa de Asigurări de Sănătate și trebuie să vă înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă după ce v-ați însănătoșit. Trimiteţi imediat scutirile medicale la Casa de Asigurări de sănătate! Informați Casa de Asigurări de Sănătate înainte de a părăsi Germania, ca să nu pierdeți eventual dreptul la indemnizația de boală și asigurarea de sănătate!

Femeile însărcinate beneficiază de o protecție specială împotriva concedierii, chiar şi în perioada de probă.

Trebuie să semnez concedierea?

Nu trebuie să semnați o concediere din partea angajatorului. Decisivă este data sosirii concedierii.

Atenție: Frecvent angajatorii vă dau să semnați un acord de încetare a  contractului de muncă (Aufhebungsvertrag). Un acord de încetare a  contractului de muncă este o declarație bilaterală precum că se dorește încetarea contractului de muncă. De cele mai multe ori aceasta duce la pierderea unor drepturi. Semnați doar dacă sunteți de acord să înceteze contractul de muncă și dacă sunteți siguri că pe cale de consecință nu pierdeți drepturi.

Ce fac dacă sunt concediat?

Cine muncește de mai mult de șase luni într-o întreprindere cu mai mult de 10 angajați (cu normă întreagă) beneficiază de protecție împotriva concedierii (Kündigungsschutzgesetz). În acest caz angajatorul are nevoie de un motiv special pentru a vă concedia. Dacă aveți îndoieli în privința motivului invocat, puteți intenta o acțiune în instanță pentru constatarea neîncetării contractului de muncă și puteți negocia cu angajatorul o eventuală despăgubire.

În cazul unei concedieri adresați-vă neîntârziat sindicatului, unui avocet
sau unui centru de consiliere.

Ce urmează?

Dacă ați fost concediat și doriți să rămâneți în Germania trebuie să vă înregistrați imediat (în termen de 3 zile) ca șomer la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agentur für Arbeit) pentru a vă asigura dreptul la somaj. Dacă o faceți cu întârziere puteți fi blocat pentru o perioadă de timp.

Dacă în ultimii 2 ani ați fost cel puțin 12 luni angajat și ați plătit contribuțiile sociale aveți dreptul la indemnizație de șomaj I (Arbeitslosengeld I (ALG I)). În caz contrar, puteți solicita la Centrul pentru Plasarea Forței de Muncă (JobCenter) indemnizație de somaj II (Arbeitslosengeld II (ALG II)).

Important: Dacă primiți indemnizație de somaj beneficiați în continuare de asigurare de sănătate!

Nu uitați că ultimul salariu după încetarea contractului de muncă îl primiți la data la care se efectuează în mod normal plățile (de exemplu data de 15 a lunii următoare)! De multe ori angajatorii nu mai plătesc acest salariu sau îl plătesc numai partial. Asigurați-vă că ați primit suma corectă! Contactați în timp scurt un centru de consiliere dacă nu vă primiți salariul!

Mai sunt asigurat?

După încetarea contractului de muncă beneficiați în continuare timp de 30 de zile de asigurarea de sănătate. În plus, beneficiați de asigurare de sănătate:

  • dacă găsiți un alt loc de muncă,
  • dacă primiți indemnizație de somaj sau
  • dacă puteți fi asigurat prin soțul / soția dumneavoastră.

În caz contrar trebuie să vă asigurați voluntar (freiwillig) și să plătiți singur contribuția. La plecarea din Germania trebuie să mergeți la Oficiul pentru Evidența Populației (Bürgeramt/Einwohnermeldeamt) pentru a vă scoate din evidență și să informați Casa de Asigurări de Sănătate. În caz contrar Casa de Asigurări de Sănătate poate cere sa achitați în continuare contribuția lunară.

Ce drepturi am față de angajator?

După încetarea contractului de muncă aveți dreptul la o recomandare și la documente de lichidare (Abmeldung zur Sozialversicherung și Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung). Eventual aveți dreptul și la o despăgubire pentru concediu nefolosit. Deseori aceasta trebuie cerută aparte. Dacă aveți probleme adresați-vă sindicatului sau unui centru de consiliere.

Vreau să-mi dau eu demisia …

Dacă nu reziliați contractul de muncă corect puteți primi o penalizare (Vertragsstrafe) de la angajator. Aceasta trebuie să fie reglementată în contract și nu are voie să depășească salariul pe o lună. Este posibil să nu vi se plătească ultimul salariu sau să vi se plătească doar parțial.

Pentru a evita aceasta:

  • Dați-vă demisia întotdeauna în scris chiar dacă nu aveți un contract de muncă în formă scrisă!
  • Respectați termenul de preaviz!
    Important: Decisivă este data primirii scrisorii de demisie.
  • Luați în calcul timp suficient pentru comunicarea prin poștă  (ca scrisoare recomandată) sau „delegați” altă persoană să înmâneze demisia angajatorului! Dacă aveți îndoieli cereți suport unui centru  de consiliere.

Vă recomandăm să vă afiliați la sindicatul competent pentru domeniul dvs. de activitate încă din prima zi de lucru în Germania! Pentru aceasta, luaţi direct legătura cu sindicatul competent sau cu un centru de consiliere. În cazul în care sunteți deja membru de sindicat în țara dumneavoastră de origine, întrebați sindicatul german dacă e recunoscută calitatea de membru de sindicat din România.

 

versiunea: aprilie 2017