Concediere - Reacționați imediat!

Ați fost concediat – și acum?

Vă puteți opune unei concedieri nejustificate sau eronate chiar dacă a avut loc pe cale verbală. Pentru aceasta este necesar să depuneţi o plângere la Tribunalul pentru Litigii de Muncă. Pentru aceasta aveți însă timp doar 3 săptămâni de la data primirii deciziei de concediere!

Ați fost concediat în scris sau verbal?

În principiu, o concediere verbală nu este valabilă. Oferiţi-vă în continuare forţa de muncă în prezenţa martorilor sau/şi în scris.

O decizie de concediere are o anumită formă legală. Cereți consiliere cu privire la aceasta și păstrați plicul cu ștampila poștei!

Atenție: Dacă nu vă opuneţi unei concedieri adresate verbal, prin SMS sau E-Mail şi nu depuneţi plângere, aceasta intră în vigoare.

Este o concediere fără preaviz/extraordinară sau o concediere cu preaviz/ordinară?

O concediere fără preaviz/extraordinară (fristlose/außerordentliche Kündigung) necesită întotdeauna un motiv important, însă acesta nu trebuie menţionat neaparat în decizia de concediere. O concediere cu preaviz/ordinară (fristgerechte/ordentliche Kündigung) impune termene de preaviz (Kündigungsfristen): În perioada de probă de regulă 2 săptămâni, apoi cel puțin 4 săptămâni (Atenție: Există excepții!).

Termenele de preaviz sunt stipulate în contractul individual de muncă ori în contractul colectiv de muncă (Tarifvertrag). Verificați neapărat contractul individual de muncă respectiv contractul colectiv de muncă aplicabil și asigurați-vă dacă s-a respectat termenul de preaviz aplicabil pentru dumneavoastră!

Concediere în timpul concediului medical?

În Germania este posibilă concedierea în timpul concediului medical. Dacă contractul dumneavoastră de muncă încetează în timpul incapacității temporare de muncă puteți solicita mai întâi o indemnizație de boală (Krankengeld) la Casa de Asigurări de Sănătate și trebuie să vă înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă după ce v-ați însănătoșit.

Trimiteţi imediat scutirile medicale la Casa de Asigurări de Sănătate! Informați Casa de Asigurări de Sănătate înainte de a părăsi Germania, ca să nu pierdeți eventual dreptul la indemnizația de boală și asigurarea de sănătate!

Femeile însărcinate beneficiază de o protecție specială împotriva concedierii, chiar şi în perioada de probă.

Trebuie să semnez concedierea?

Nu trebuie să semnați o concediere din partea angajatorului, pentru că este o decizie unilaterală a lui. Decisivă este primirea acesteia.

Atenție: Frecvent angajatorii vă dau să semnați un acord de încetare a contractului de muncă (Aufhebungsvertrag). Un acord de încetare a contractului de muncă este o declarație de comun acord, precum că doriţi şi dumneavoastră încetarea contractului de muncă. De cele mai multe ori aceasta duce la pierderea unor drepturi. Semnați doar dacă sunteți de acord să înceteze contractul de muncă și dacă sunteți siguri că nu vă pierdeţi anumite drepturi.

Ce fac dacă sunt concediat?

Cine muncește de mai mult de șase luni într-o întreprindere cu mai mult de 10 angajați (cu normă întreagă) beneficiază de protecție împotriva concedierii (Kündigungsschutzgesetz). În acest caz angajatorul are nevoie de un motiv special pentru a vă concedia. Dacă aveți îndoieli în privința motivului invocat, puteți intenta o acțiune în instanță pentru constatarea neîncetării contractului de muncă și puteți negocia cu angajatorul o eventuală despăgubire.

În cazul unei concedieri adresați-vă neîntârziat sindicatului, unui avocat sau unui centru de consiliere.

Ce urmează?

Dacă ați fost concediat și doriți să rămâneți în Germania trebuie să vă înregistrați imediat (în termen de 3 zile) ca șomer la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agentur für Arbeit) pentru a vă asigura dreptul la somaj. Dacă o faceți cu întârziere puteți fi penalizat pentru o perioadă de timp.

Dacă în ultimele 30 de luni ați fost cel puțin 12 luni angajat și ați plătit contribuțiile sociale aveți dreptul la indemnizație de șomaj I (Arbeitslosengeld I (ALG I)). În caz contrar, puteți solicita la Centrul pentru Plasarea Forței de Muncă (JobCenter) indemnizație de somaj II (Arbeitslosengeld II (ALG II)).

Important: Dacă primiți indemnizație de somaj beneficiați în continuare de asigurare de sănătate!

Nu uitați că ultimul salariu după încetarea contractului de muncă îl primiți la data la care se efectuează în mod normal plățile (de exemplu data de 15 a lunii următoare)! De multe ori angajatorii nu mai plătesc acest salariu sau îl plătesc numai partial. Asigurați-vă că ați primit suma corectă! Contactați în timp scurt un centru de consiliere dacă nu vă primiți salariul!

Mai sunt asigurat?

După încetarea contractului de muncă beneficiați în continuare timp de o lună de asigurarea de sănătate. În plus, beneficiați de asigurare de sănătate:

  • dacă găsiți un alt loc de muncă,
  • dacă primiți indemnizație de somaj sau
  • dacă puteți fi asigurat prin soțul / soția dumneavoastră.

În caz contrar trebuie să vă asigurați voluntar (freiwillig) și să plătiți singur contribuția. La plecarea din Germania trebuie să mergeți la Oficiul pentru Evidența Populației (Bürgeramt/Einwohnermeldeamt) pentru a vă scoate din evidență și să informați Casa de Asigurări de Sănătate. În caz contrar Casa de Asigurări de Sănătate poate cere să achitați în continuare contribuția lunară.

Ce drepturi am față de angajator?

După încetarea contractului de muncă aveți dreptul la o recomandare (Arbeitszeugnis) și la documente de lichidare (Abmeldung zur Sozialversicherung
și Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung).

Verificaţi dacă angajatorul vă mai datorează cumva zile de concediu sau ore suplimentare din contul dumneavoastră de lucru (Arbeitszeitkonto). Dacă aveți probleme adresați-vă sindicatului sau unui centru de consiliere.

Vreau să-mi dau eu demisia …

Dacă nu demisionaţi corect puteți primi o penalizare (Vertragsstrafe) de
la angajator. Aceasta trebuie să fie reglementată în contract și nu are voie
să depășească salariul pe o lună. Este posibil să nu vi se plătească ultimul
salariu sau să vi se plătească doar parțial.
Pentru a evita aceasta:

  • Dați-vă demisia întotdeauna în scris chiar dacă nu aveți un contract de muncă în formă scrisă!
  • Respectați termenul de preaviz! Important: Decisivă este data primirii scrisorii de demisie.
  • Luați în calcul timp suficient pentru trimiterea prin poștă (ca scrisoare recomandată) sau „delegați” altă persoană care să-i înmâneze angajatorului scrisoarea de demisie! Dacă aveți îndoieli cereți sprijinul unui centru de consiliere.

Vă recomandăm să vă afiliați la sindicatul competent pentru domeniul dvs. de activitate încă din prima zi de lucru în Germania! Pentru aceasta, luaţi direct legătura cu sindicatul competent sau cu un centru de consiliere.
În cazul în care sunteți deja membru de sindicat în țara dumneavoastră de origine, întrebați sindicatul german dacă e recunoscută calitatea de membru de sindicat din România.

 

versiunea: aprilie 2022

Descărcări