Nu ați primit salariul

Ce trebuie făcut dacă angajatorul nu plătește?

  • Aveți întotdeauna dreptul la salariu – chiar dacă aţi fost concediat şi nu aveţi un contract de muncă în scris.
  • Vă recomandăm să solicitaţi în scris angajatorului salariul restant. Acest lucru poate determina angajatorul să vă plătească salariul, scutindu-vă de un eventual proces la tribunal.
  • În cazul în care solicitarea dvs. nu are succes, puteți acționa în instanță. Acest lucru îl puteți face singur, cu ajutorul unui avocat sau al sindicatului. În Germania, salariul restant nu poate fi recuperat de poliție sau de autoritățiile vamale/organele de control pentru munca la negru (Zoll/Finanzkontrolle Schwarzarbeit).

Cum mă pot proteja?

Clarificaţi înainte de a începe munca dacă salariul stabilit este corect: Se respectă salariul minim pe economie de  de 10,45 € brut/oră valabil de la 1.07.2022 și de 12,00 € brut/oră valabil de la 01.10.2022? Verificaţi, de asemenea, dacă aveţi dreptul la un salariu conform unui contract colectiv de muncă. Consultaţi sindicatul sau un centru de consiliere!

Notați-vă într-un carnet sau într-un calendar de lucru timpul dumneavoastră exact de muncă cu pauzele, locul în care aţi muncit și sarcinile îndeplinite în fiecare zi. Notați-vă, de asemenea, numele și adresa angajatorului, denumirea firmei în care vă desfășurați activitatea sau denumirea firmei contractante precum și numele martorilor.

Când îmi pot revendica drepturile salariale?

Dacă termenul de scadență al plății a trecut (de cele mai multe ori data de 15 a lunii următoare), iar angajatorul dumneavoastră nu a plătit sau a făcut rețineri nejustificate din salariu, îi puteţi scrie angajatorului o somaţie.

Atenție la termenele limită: în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă (Tarifvertrag) sunt stipulate așa-numitele termene de scadenţă (Ausschlussfristen) care, deseori, sunt relativ scurte.

Acestea reglementează perioada de timp în care vă puteți revendica drepturile salariale față de angajator. Verificați-le! Dacă nu vă revendicaţi drepturile salariale în scris, până la termenul de scadenţă, riscaţi să pierdeţi o parte din ele sau pe toate. În cazul în care termenul de scadenţă a trecut, consultați un specialist! Eventual va mai fi posibilă acționarea în instanță.

Cum îmi pot revendica drepturile salariale?

Scrieţi angajatorului o scrisoare din care să reiasă suma totală care vi se cuvine şi arătaţi cum se compune aceasta. Cel mai bine e să faceţi o listă cu orele şi locurile în care aţi lucrat. Trebuie să menționați sumele exacte, pe care vi le datorează angajatorul dumneavoastră. Stabiliți un termen limită de 2 săptămâni pentru efectuarea plăţii și indicați datele dumneavoastră bancare. Adresați-vă unui centru de consiliere în ceea ce privește un model de scrisoare sau suport lingvistic.

Atenție: Cel mai bine este să semnați scrisoarea și să o trimiteți prin poștă recomandată angajatorului dumneavoastră. Păstrați o copie a scrisorii și a chitanței poștale ca dovadă. De asemenea, este posibil să-i soliciți angajatorului plata prin fax, e-mail, SMS sau WhatsApp.

O cerere verbală/telefonică a plății nu este efectivă.

Cum calculez salariul care mi se cuvine?

Este important să cereți suma corectă. Baza de calcul o constituie întotdeauna salariul brut la oră sau lunar. Procedați după cum urmează:

  1. Calculați salariul dumneavoastră brut pentru luna în cauză. Multiplicați orele de muncă cu salariul la oră și eventualele sporuri, cum ar fi pentru munca de noapte sau zilele de sărbătoare.
  2. Calculați și sumele restante, cum ar fi reţinerilere nejustificate din salariu sau indemnizaţia de concediu la încetarea contractului de muncă restul zilelor de concediu.
  3. Listați sumele nete deja plătite (plăți în avans).
  4. Cereți suma brută și listați sumele nete primite! Nu faceţi un calcul final și nu deduceți suma netă din suma brută!
Exemplu (2022):    
Revendicare brută    
Ore de lucru: 160 h x 12,00 € brut = 1960,00 € brut
+ spor de noapte: 32 x (12,00 € x 0,25) =  96,00 € brut
+ indemnizație de concediu 2 zile: 16 h x 12,00 € = 196,00 € brut
    = 2.208 € brut
Avansul primit: 500 € net  
Suma totală: 2.208 € brut – 500 € net  

 

Dacă angajatorul nu vă plăteste salariul în termen de 2 săptămâni, trebuie să-l daţi în judecată la Tribunalul Muncii pentru revendicarea dreptului salarial.
Detalii cu privire la aceasta găsiți în pliantul nostru „Nu ați primit salariul – Cum pot intenta acțiune în instanță?“ sau la un centru de consiliere.

Vă recomandăm să vă afiliați la sindicatul competent pentru domeniul dvs. de activitate încă din prima zi de lucru în Germania! Pentru aceasta, luaţi legătura direct cu sindicatul competent sau cu un centru de consiliere.
În cazul în care sunteți deja membru de sindicat în țara dumneavoastră de origine, întrebați sindicatul german dacă vă este recunoscută calitatea de membru de sindicat.

 

versiunea: 10/2022