Nu ați primit salariul - Deveniți activ!

Dacă angajatorul dvs. nu vă plătește salariul, vă puteți opune. Dacă acționați cum trebuie, aveți șanse mari de a vă primi banii. Aflați în cele ce urmează ce puteți face.

                        Ce este de făcut dacă angajatorul nu plătește?

Trebuie să știți următoarele:

  • Aveți întotdeauna dreptul la plata salariului cuvenit – chiar dacă vi s-a desfăcut contractul de muncă și nu dețineți un contract de muncă scris.
  • Revendicați-vă salariul neplătit, în scris, înainte de a acționa în justiție. Acest lucru poate duce la plata salariului de către angajator, astfel încât să nu mai trebuiască să demarați un proces în instanță.
  • În Germania, este nevoie să vă revendicați salariul în instanță personal, (singur, cu ajutorul unui avocat sau al unui sindicat). Nici poliția, nici autoritatea vamală/Garda Financiară Muncă la Negru nu vă vor revendica salariul în numele dvs.

                                                        Cum mă pot apăra?

Înainte de a începe să lucrați, verificați dacă salariul stabilit este corect: este respectat salariul  minim legal brut, actualmente de 8,84 EUR pe oră? Există un salariu minim sectorial mai mare, valabil și pentru dvs. ?

Informați-vă la sindicat sau la un centru de consiliere!   

Documentați-vă întotdeauna munca: notați zilnic, după programul de lucru, numărul exact de ore prestate și intervalele de pauză, locul unde ați prestat activitatea și activitățile prestate! Notați-vă și numele și adresa angajatorului, firma la care ați lucrat sau subcontractorul, precum și numele persoanelor care pot confirma munca prestată de dvs.

                                     Când pot să-mi revendic salariul?

Somați-vă angajatorul să vă plătească salariul dacă la data stabilită a plății (deseori ziua a 15-a a lunii următoare) acesta nu v-a plătit salariul sau v-a plătit prea puțin.

Atenție la scadențe: în contractul de muncă sau cel colectiv  sunt prevăzute termene limită care deseori sunt foarte scurte. Acestea reglementează intervalul în care vă puteți revendica salariul de la angajator. Verificați aceste termene! Dacă nu vă formulați revendicarea în perioada de valabilitate a termenului, puteți pierde dreptul la plata salariului! Informați-vă neîntârziat la un avocat, în cazul în care ați depășit termenul limită!

Este posibil să puteți încă formula o acțiune în instanță.

                               Cum îmi revendic corect salariul?

Trimiteți-i angajatorului dvs. o listă în care sunt prevăzute orele prestate de dvs., locul unde le-ați prestat și funcția în care ați făcut-o. Trebuie să menționați sumele exacte pe care angajatorul dvs. vi le datorează. Semnalați-i un termen de 2 săptămâni pentru plată. Specificați-i datele  dvs. bancare. Solicitați într-un centru de consiliere o scrisoare model sau sprijinul unui interpret!

Atenție: trebuie să semnați scrisoarea și să i-o trimiteți angajatorului prin poștă (recomandată). Instanțele nu recunosc o somație de plată exprimată verbal, direct într-o discuție purtată, la telefon, prin e-mail sau prin SMS.

Păstrați o copie a scrisorii și o dovadă a depunerii la poștă!

Cât salariu pot revendica?

Este important să revendicați suma corectă. Veți revendica întotdeauna salariul brut pe oră sau salariul brut lunar. Veți proceda după cum urmează:

1.  Calculați-vă salariul brut pe care îl revendicați pentru luna respectivă. Multiplicați numărul dvs. de ore de muncă prestate cu salariul pe oră și agăugați și eventuale sporuri, de pildă pentru munca de noapte sau în zile de sărbătoare.

2. Calculați și alte sume neachitate: de ex. reduceri nejustificate de salariu sau plata unui concediu neluat încă la data la care relația de muncă cu angajatorul s-a sfărșit (plata concediului de odihnă).

3. Menționați sumele nete deja primate (avansuri).

4. Revendicați sumele brute cuvenite dvs. și menționați sumele nete primite! Nu deduceți nicio sumă netă din cea brută!

Exemplu:    
Revendicare brută    
Ore de lucru: 160 h x 8,84 € brut = 1414,40 € brut
+ spor de noapte: 32 x (8,84 € x 0,25) = 70,72 € brut
+ indemnizație de concediu 2 zile: 16 h x 8,84 € = 141,44 € brut
    = 1626,56 € brut
Avansul primit: 500 € net  
Suma totală: 1626,56 € brut – 500 € net  

 

Dacă în termen de 2 săptămâni nu primiți nicio plată, acționați-l pe angajatorul dvs. în justiție, la o instanță de dreptul muncii germană, pentru a vă revendica drepturile salariale.

 

versiunea: aprilie 2017

Descărcări