Salariul minim legal în Germania

Informații pentru lucrătorii din străinătate

Veniți din străinătate și munciți în Germania. Vi se aplică prevederile privind salariul minim?

Da. De la 1 ianuarie 2015, în Germania, este prevăzut un salariu minim legal. Acesta se ridică actualmente la suma de 8,84 euro brut pe oră. Salariul minim legal este valabil pentru toți lucrătorii care nu au dreptul la un salariu minim sectorial sau la un alt tip de salariu prevăzut printr-un contract colectiv.

Mai există câteva ramurii ale economiei în care, temporar, se mai poate plăti mai puțin decât salariul minim legal. Dar din ianuarie 2017 și în aceste ramurii există obligația de a se plăti minimum 8,50 euro brut pe oră.

Se aplică în continuare salariile minime sectoriale obligatorii care deja există și care se situează peste salariul minim, de exemplu în domeniul construcțiilor. Și în ce îi privește pe lucrătorii vizați de un contract colectiv de muncă se aplică, în continuare, salariile prevăzute în aceste contracte, dacă acestea sunt peste 8,84 euro.

Sunteți detașat în Germania de către angajatorul dumneavoastră din străinătate. Vi se aplică și dumneavoastră  prevederile privind salariul minim?

Da. Salariul minim se aplică și angajaților detașați din străinătate, indiferent de statul în care își are sediul social angajatorul dumneavoastră.

Puteți solicita salariul minim dacă aveți un contract de muncă de proiect sau o lucrare în Germania?

Nu. Salariul minim nu se aplică persoanelor care desfășoară activități independente. Dacă aveți mai mulți clienți, dacă exercitați activitatea cu dotările proprii, organizând și planificând activitatea pe cont propriu, răspunzând în fața clienților pentru prestația dumneavoastră, atunci înseamnă că sunteți liber-profesionist și trebuie să vă negociați remunerația singur.

În cazul în care cele de mai sus nu vi se aplică, puteți verifica dacă nu cumva exercitați doar o activitate pseudo-independentă și de fapt ar trebui să fiți considerat lucrător. În acest caz prevederile referitoare la salariul minim vi se aplică și dumneavoastră.

Puteți solicita salariul minim dacă aveți un minijob sau dacă sunteți pensionar sau student și realizați venituri suplimentare prin această activitate desfășurată de dvs.?

Da. Salariul minim se aplică tuturor lucrătorilor. Vă rugăm să rețineți faptul că în cazul minijoburilor salariul este limitat la suma de 450 euro pe lună. Introducerea salariului minim atrage după sine faptul că la un minijob puteți munci, în medie, maximum 50,9 ore pe lună.

Se aplică salariul minim legal dacă munciți ca lucrător sezonier?

Da. Salariul minim se aplică și lucrătorilor sezonieri care muncesc în domeniul hotelier și în cel al alimentației publice.

Pentru persoanele care desfășoară activități în domeniul agricol salariul minim sectorial se situează încă sub nivelul salariului minim legal, fiind de la data de 1 ianuarie 2017, pretutindeni în Germania, de 8,60 euro pe oră.

Dumneavoastră munciți într-o gospodărie privată. Vi se aplică salariul minim?

Da. Salariul minim se aplică și lucrătorilor din gospodăriile private.

Dumneavoastră munciți în Germania având statutul de practicant. Puteți solicita salariul minim?

Persoanelor care fac un stagiu de practică obligatorie, în cadrul unui curs profesional sau al unui program de studii sau care sunt beneficiari ai unei măsuri de calificare la locul de muncă nu le sunt aplicabile prevederile cu privire la salariul minim. Persoanele care sunt înscrise la un ciclu de practică de orientare prefesională, înaintea unui program de formare profesională sau  a unui program de studii, au dreptul la salariul minim dacă programul de practică durează mai mult de trei luni – începând din prima zi a programului de practică. În cazul tuturor tipurilor de practică prevederile contractelor trebuie comunicate de către angajatori în scris, în special obiectivele de învățare și formare profesională.

Dumneavoastră doriți să învățați o meserie în Germania. Vi se aplică prevederile cu privire la salariul minim?

Nu. Remunerația în cazul unui program de formare profesională se realizează în baza reglementărilor valabile în domeniul formării profesionale.

Vi se aplică și dumneavoastră excepția prevăzută pentru șomerii de lungă durată dacă sunteți șomer în țara dumneavoastră de mai mult timp și acum doriți să munciți în Germania?

Nu. Șomerii din alte țări au automat dreptul la salariul minim legal sau la salariul minim sectorial dacă încep să muncească în Germania.

Salariul minim se aplică și atunci când sunteți remunerat pentru o anumită prestație în funcție de, spre exemplu, numărul de colete predate sau camere curățate?

Da. Contractele de muncă care prevăd o anumită normă sau un anumit număr de bucăți sunt eligibile doar dacă se atinge cuantumul salariului minim. Pentru fiecare oră lucrată trebuie să primiți minimum 8,84 euro, indiferent cât de repede munciți.

Poate angajatorul deduce din salariul minim cheltuielile cu cazarea și masa dumneavoastră?

Doar dacă salariul se situează peste așa numitul plafon de poprire este posibilă deducerea cheltuielilor de cazare și masă. Plafonul de poprire depinde de numărul persoanelor pentru care aveți obligații de întreținere.

Exemplu: Nu sunteți căsătorit și nu aveți copii. În acest caz trebuie să vi se plătească cel puțin suma de 1.079, 99 euro net. Dacă sunteți căsătorit și aveți doi copii, trebuie să vi se plătească cel puțin suma de  1.929,99 euro net. Abia atunci când venitul net se situează peste acest plafon angajatorul poate deduce din salariul minim cheltuielile de cazare și masă.

Dacă aveți nevoie de o cazare suplimentară ca urmare a faptului că desfășurați activitate în alte localități, aceste cheltuieli, în general, nu vor putea fi deduse din salariul minim.

Pot fi incluse în salariul minim sporurile cum ar fi sporul de noapte sau sporul de prevăzut pentru condiții deosebit de grele de muncă?

Nu. Sporurile vor fi plătite în plus față de salariul minim.

Bacșișul poate fi inclus în salariul minim?

Nu. Bacșișul nu este considerat remunerație. Trebuie să primiți de la angajatorul dumneavoastră minimum 8,84 euro pe oră lucrată.

Pentru cine nu se aplică salariul minim legal?

  • Pentru tineri cu vârsta sub 18 ani care nu au absolvit un curs de formare profesională.
  • Pentru șomeri pe termen lung înregistrați în Germania, pe durata primelor șase luni după începerea unei activități lucrative.
  • Pentru anumite categorii de practicanți.
  • Pentru persoanele care frecventează un program de formare profesională.

Pentru persoanele care distribuie ziare. Acestea primesc începând de la data de 1 ianuarie 2015 minimum 6,38 euro pe oră, de la 1 ianuarie 2016 minimum 7,23 euro și de la 1 ianuarie 2017 minimum 8,50 euro.

Ce puteți face dacă angajatorul dumneavoastră nu vă plătește salariul minim?

În termen de trei ani puteți revendica la o instanță din Germania compentență în dreptul muncii plata salariului minim de către angajatorul dvs. Orice înțelegere cu privire la un termen mai scurt nu va produce efecte. Această prevedere nu se aplică salariilor minime sectoriale în legătură cu care se vor respecta termenele prevăzute în fiecare contract colectiv de muncă.

Cui puteți solicita plata salariului dumneavoastră?

Puteți solicita plata salariului dumneavoastră minim nu doar angajatorului dumneavoastră, ci și angajatorului angajatorului dumneavoastră. În cazul unui lanț de lucrări subcontractate (mai multe firme au subcontractat o lucrare) pentru salariul dumneavoastră minim răspund toți angajatorii, inclusiv antreprenorul general.

Cine controlează dacă angajatorul dumneavoastră plătește salariul minim?

Garda Financiară Muncă la Negru (FKS) din cadrul Autorității Vamale. Dacă aceasta constată că  nu s-a plătit salariul minim, angajatorul este pasibil de amendă de până la 500.000 euro.

 

Versiunea: aprilie 2017