Agricultură

Informaţii pentru salariaţi care provin din străinătate şi lucrează în agricultură

Salarizare în agricultură

Începând cu 1 ianuarie 2019, tuturor lucrătorilor din agricultură din Germania li se aplică un salariu minim statutar de 9,19 euro.

Acest salariu este valabil și pentru salariații detașați din străinătate, indiferent în ce țară își are sediul angajatorul acestora.

Salariul în acord

Salariul pentru munca în acord este admis. Trebuie însă garantat că pentru fiecare oră de lucru veţi fi plătit cel puțin cu salariul minim sus-menționat.

Contract de muncă

Cereți angajatorului să vă facă un contract scris. Acesta trebuie să vi-l ofere, însă nu neaparat într-o limbă pe care o înțelegeți. Cereți-i cu toate acestea să o facă și nu semnați nimic dacă nu înțelegeți!

Sindicatele se implică pentru drepturile angajaţilor. Acest lucru este valabil şi pentru dvs., chiar dacă veniţi dintr-o altă ţară.

Ne dorim să puteţi lucra în Germania în condiţii echitabile!

Contactaţi-ne dacă aveţi întrebări legat de drepturile dvs.!

 

Conform legii, contractul de muncă trebuie să conțină:

 

– Numele și adresa dumneavoastră, precum și datele angajatorului

– Data începerii și durata previzibilă a raportului de muncă

– Locul desfășurării muncii

– Descrierea activităților desfășurate

– Nivelul salariului și ale eventualelor suplimente și scadența acestora

– Timpul de lucru convenit

– Durata concediului de odihnă

– Durata termenului de preaviz în caz de încetare a raportului de muncă

– Referiri privind contractele colective de muncă aplicabile

Beispiel: Stundenzettel

Notarea timpului de lucru

Notați-vă în fiecare zi ora de începere, de încheiere și durata totală a muncii, inclusiv pauzele! Notați-vă numele unor martori. Daca aveți posibilitatea, dați această listă unui șef de echipă sau cel puțin unui coleg, să o confirme printr-o semnătură.

În cazul unei plăți în acord: faceți-vă notițe asupra lădițelelor sau cantităților predate.

 

Când trebuie plătit salariul?

Salariul trebuie documentat printr-un fluturaș de salariu. Trebuie plătit cel târziu la sfârșitul lunii care urmează lunii când s-a desfășurat activitatea. În acel moment, toate orele de muncă efectiv prestate trebuie achitate.

Dacă ați stabilit cu angajatorul să vă plătească salariul integral abia la sfârșitul muncii sezoniere, cereți-i săptămânal sau lunar un decont.

Ore suplimentare 

Dacă lucrați șase zile, timpul de lucru săptămânal regulat în agricultură este de 48 de ore. Toate orele de lucru - inclusiv orele suplimentare - trebuie plătite.

Timpul necesar pentru a ajunge la două locuri diferite unde în mod consecutiv se desfășoară activitatea de lucru este considerat timp de muncă și, ca urmare, trebuie plătit.

Litigii

Dacă angajatorul nu plăteşte orele suplimentare, salariatul trebuie să dovedească că orele suplimentare au fost efectiv prestate şi că ele au fost dispuse, acceptate sau tolerate de angajator. Și din acest motiv: notați-vă orele de muncă prestate și dați-le unui martor să vi le semneze!

Cazare și masă

Faceți poze cu locul de cazare, dacă acesta nu corespunde înțelegerilor efectuate.

Dacă masa şi cazarea vă sunt oferite de un terț, pentru acestea trebuie să primiți spre semnare un contract de închiriere şi unul de prestări servicii. Dacă aceste contracte nu vă sunt oferite, întrebați neaparat câți bani vă vor fi socotiți la sfârşitul sezonului pentru cazare şi masă.

Dacă angajatorul vă oferă cazare şi masă şi vi le scade din salariu, lucrul acesta trebuie specificat în mod explicit pe fluturaşul de salariu.

Atenție: dacă vă aflaţi deasupra aşa-numitului „prag de poprire” cheltuielile pentru masă și cazare vor putea fi decontate direct din salariu. Pragul de poprire depinde de numărul persoanelor pentru care aveţi obligaţia de întreţinere.

Exemplul 1: Trăiţi singur şi nu aveţi copii. În acest caz nu este permis să vi se scadă nimic din venit, dacă acesta nu trece de pragul de 1.139,99 €* net pe lună.

Exemplul 2: Sunteţi căsătorit şi aveţi doi copii, deci aveți obligația de a întreține alte trei persoane. În acest caz nu este permis să vi se scadă nimic din venit, dacă acesta nu trece de pragul de 2.039,99€* net pe lună. Doar în cazul în care venitul dumneavoastră net se află deasupra acestui prag vă pot fi calculate de către angajator costuri pentru masă și cazare.

Pentru mese, în anul 2018*, vă pot fi calculate următoarele cote maxime:

Calculat pe lună: pentru micul dejun 52,00 €*, pentru masa de prânz 97,00 €* iar pentru masa de seară 97,00 €* În total veţi ajunge la o sumă maximă de 246,00 €* pe lună.

Calculat pe zile: pentru micul dejun 1,73 €, pentru masa de prânz 3,23 €* iar pentru masa de seară 3,23 €*.În total veţi ajunge la o sumă maximă de 8,19 €*.pe zi.

Pentru cazare vă vor putea fi calculați un maxim de 226,00 € pe lună.  Dacă sunteți cazat într-o cameră cu mai multe persoane, sumele se schimbă: la două persoane se plătesc 135,60 € *, trei persoane 113,00 € * și mai mult de trei persoane 90,40 € *.

* aceste cote se pot modifica în mod minimal în următorii ani.

 

Echipament de protecție, utilaje de muncă și apă

Toate utilajele de muncă şi echipamentul individual de protecție trebuie puse la dispoziție în mod gratuit de către angajator. Aici se includ mănuşi adecvate muncii, precum şi protecție solară şi contra ploii. De asemenea, angajatorul trebuie să vă pună la dispoziție o cantitate suficientă de apă, dacă lucrați la temperaturi ridicate.

Fiți atent la primele ştate de plată lunare să nu vă fie scăzut nimic din salariu pentru aceste lucruri.

 

Asigurare medicală

Dacă lucrați în Germania mai puțin de 71 de zile pe an şi nu efectuați această muncă în mod profesional, sunteți considerat muncitor pe termen scurt. Dacă în acelaşi timp sunteți asigurat social în țara de origine trebuie să dovediți acest lucru printr-un certificat A1. Astfel veți fi asigurat  și medical în Germania pe perioada primelor 70 de zile de muncă. Dacă nu prezentați un certificat A1, angajatorul vă va asigura doar în privința accidentelor de muncă. Aveți grijă ca în plus, să fiți în posesia unei asigurări pentru cazurile de boală, valabilă în Germania.

Dacă sunteți bolnav și primiți o scutire medicală de la un medic, veți continua să primiți salariul pe durata bolii în cazul în care ați lucrat deja mai mult de 4 săptămâni în același loc.

Dacă doriți să vă prelungiți durata de muncă peste 70 de zile, angajatorul trebuie să vă înscrie în cadrul asigurării sociale germane.

 

Ianuarie 2019