Munca în agricultură

Drepturile dvs. la locul de muncă în agricultură în Germania

Salariul pe care-l meriţi!

În Germania există un salariu minim obligatoriu. Acesta este de 12,41 euro brut pe oră, începând din luna ianuarie 2024. Acest salariu minim este valabil pentru toţi cei care lucrează în agricultură în Germania.

Munca poate fi plătită în acord (după cantitatea recoltată). Salariul brut nu poate fi însă în niciun caz mai mic de 12,41 euro pe oră. Prin salariu brut se înţelege acel salariu din care se reţin anumite sume (cotizaţii, impozite etc.) şi din care rezultă apoi salariul net, primit „în mână”.

Cheltuielile şi alte reţineri din salariu

Cazarea:

Patronul are voie să-ţi reţină din salariu cheltuielile de cazare. Patronul trebuie însă să te informeze în scris despre aceste cheltuieli, înainte de a-ţi începe activitatea, sau va trebui să semnezi un contract de închiriere, în care sunt specificate cheltuielile de cazare. Dacă ai un salariu lunar mai mic de 1410 euro, patronul nu are voie să-ţi reţină aceste cheltuieli direct din salariu.

Mâncarea:

Patronul nu are voie să-ţi reţină din salariu cheltuielile cu masa, decât în cazul în care te-a informat în scris înainte de a-ţi începe activitatea la firmă. Dacă ai un salariu lunar mai mic de 1410 euro, patronul nu are voie să-ţi reţină aceste cheltuieli direct din salariu.

Impozitul pe salariu:

Salariile se impozitează în Germania. Impozitul respectiv se reţine direct din salariu.

Taxa de intermediere:

Dacă ai fost angajat pe o perioadă scurtă, patronul nu are voie să-ţi reţină din salariu nicio sumă pentru intermedierea locului de muncă.

Echipamentul de lucru:

Patronul este obligat să-ţi asigure gratuit uneltele (sape, lădiţe, folii etc.) şi echipamentul individual de protecţie necesar. Din acesta fac parte mănuşile de lucru şi echipamentul de protecţie împotriva soarelui şi ploii. În plus, fermierul trebuie să-ţi asigure suficientă apă de băut în zilele în care se lucrează pe căldură mare.

Când se plăteşte salariul?

Angajatorul trebuie să-ţi dea un stat de plată. Salariile se plătesc cel târziu la sfârşitul lunii următoare celei în care ai prestat munca. Toate orele de muncă prestate trebuie plătite. În spaţiul de cazare ai dreptul la o casetă/seif pentru păstrarea banilor şi a altor lucruri de valoare.

Dacă ai stabilit cu angajatorul să-ţi plătească salariul în întregime la sfârşitul sezonului, cere-i un stat de plată parţial în fiecare săptămână sau cel târziu la sfârşitul lunii lucrate. Verifică dacă datele corespund cu propriile tale notiţe.

N-ai primit salariul? Acţionează imediat!

Nu te-a plătit patronul cum trebuie? Cere atunci să ţi se plătească salariul cuvenit. Plata salariului o poţi revendica oricând, chiar dacă ai fost concediat sau nu ai avut un contract de muncă scris. Ia legătura cu noi telefonic.

Notează-ţi timpul lucrat!

Dacă n-ai primit salariul, trebuie să dovedeşti cât ai lucrat efectiv şi ce salariu ţi se cuvine. Notează-ţi în fiecare zi de lucru următoarele:

  • la ce oră ai început şi la ce oră ai terminat lucrul
  • cât au durat pauzele. Pauzele nu se consideră timp de lucru.
  • Dacă plata se face în acord: notează zilnic câte lădiţe ai predat, sau ce cantitate ai recoltat.
  • Locurile de muncă
Beispiel: Stundenzettel

Cere cuiva să-ţi semneze aceste notiţe, dacă poate confirma că ai prestat această muncă.

Orele suplimentare

Timpul de lucru regulamentar în agricultură este de 48 de ore pe săptămână şi şase zile. Legea prevede un repaus de 11 ore între două schimburi. Până în limita unui timp de lucru de 10 ore pe zi se pot presta şi ore suplimentare. Orele suplimentare trebuie plătite. Timpul necesar deplasării de la o parcelă la alta se consideră timp de lucru şi trebuie plătit ca atare.

Concediul

La 12 zile lucrate ai dreptul la o zi de concediu. Concediul de odihnă se poate lua pe durata şederii în Germania sau la sfârşitul acesteia. Cererea de concediu se depune la patron. Dacă nu ţi se aprobă concediul, patronul este obligat să-ţi plătească la sfârşitul activităţii pe lângă salariu şi zilele de concediu.

Contractul de muncă

Pentru cazul în care va fi nevoie să dai în judecată angajatorul, ar fi bine să ai un contract de muncă în scris. Cere-i patronului să-ţi dea un contract de muncă în scris, în care să fie notate cele mai importante condiţii de muncă. Patronul va trebui cel puţin să te informeze în scris la începutul activităţii câte ore pe săptămână vei lucra şi cât timp va dura contractul de muncă. În cazul în care patronul îţi va reţine din salariu cheltuielile de cazare şi masă, va trebui să te informeze în scris despre aceste reţineri.

  • Verifică dacă patronul a semnat contractul de muncă. Important:
  • Nu semna documentele pe care nu le înţelegi.
  • Nu semna în alb pe diverse acte, chitanţe sau alte hârtii.
  • Fotografiază toate documentele pe care le semnezi şi cere să ţi se dea o copie.

În cazul în care ai un contract de muncă în Germania pe o perioadă mai mică de 70 de zile, patronul va verifica înainte de a-ţi începe activitatea dacă trebuie să te asigure medical, sau nu.

  • Dacă eşti asigurat medical în ţară, va trebui să prezinţi dovada cores - punzătoare. 
  • Dacă nu eşti asigurat medical în ţară, patronul va trebui să te asigure în Germania. Înainte de a-ţi începe activitatea cere-i patronului o dovadă că eşti asigurat. Patronul suportă de obicei şi cheltuielile cu asigurarea lucrătorilor. Dacă nu, va trebui să stabilească cu tine de la bun început acest lucru.

Înainte de a-ţi începe activitatea cere-i patronului o dovadă a asigurării medicale, document de care ai nevoie dacă trebuie să mergi la un medic. Dacă ai primit de la un medic o adeverinţă de concediu medical şi ai deja o vechime de peste patru săptămâni în unitate, patronul va fi obligat să te plătească şi în zilele în care nu lucrezi.

 

Sindicatul IG BAU - înscrie-te într-o comunitate puternică!

Sindicatele luptă pentru drepturile salariaţilor. Sindicatul te ajută dacă ai conflicte şi probleme cu patronul.

Dacă lucrezi în agricultură şi vrei să te înscrii la un sindicat din Germania, adresează-te Sindicatului lucrătorilor din construcţii-agricultură-mediu (Industriegewerkschaft Bauen–Agrar–Umwelt - IG BAU).

Patronul nu află nimic dacă te înscrii la sindicat.

Pentru alte informaţii vezi aici:

0049 0391 4085-107 (telefon gratuit în limba română)

mobil@igbau.de

www.igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html

 

Centrele de consiliere „Faire Mobilität”
pentru salariaţii din Europa Centrală şi de Est
www.faire-mobilitaet.de
consiliere@faire-mobilitaet.de
Dacă ai în Germania probleme legate de legislaţia muncii,
sună la linia verde gratuită aici:
0800 0005602

 

Stand: 03/2024