Angajat detașat? Dețineți drepturi!

Sunteți considerat angajat detașat atunci când angajatorul dvs. vă trimite să lucrați o perioadă limitată de timp într-o altă țară UE (de ex. Germania). În acest caz, pentru dvs. sunt valabile reglementările UE privitor la detașarea forței de muncă.

Ce Cod al Muncii vi se aplică?

Pentru dvs. este valabil Codul Muncii din țara dvs. de origine. Dar, pentru angajații detașați sunt valabile următoarele prevederi ale Codului Muncii german:

 • Program de lucru maxim: Conform legii, nu puteți lucra mai mult de 8 ore zilnic. Un program de 10 ore este permis doar dacă, într-un interval de șase luni, nu lucrați, în medie, mai mult de 8 ore pe zi. Aveți dreptul la pauză: cel puțin 30 de minute, dacă lucrați între 6 și 9 ore și cel puțin 45 de minute dacă lucrați peste 9 ore.

 • Program minim de repauz: La finalul programului de lucru trebuie să beneficiați de un repauz de cel puțin 11 ore (în cazuri de excepție 10 ore), înainte de a vă relua programul de lucru.

 • Concediu de odihnă minim: Aveți dreptul la concediu de odihnă plătit: cel puțin 20 de zile pe an, atunci când lucrați 5 zile pe săptămână și cel puțin 24 de zile pe an atunci când lucrați 6 zile pe săptămână.

 • Concediu de maternitate: În timpul sarcinii beneficiați de protecție legală față de o desfacere a contractului de muncă. În intervalul cuprins între 6 săptămâni înainte și opt săptămâni după naștere, în calitate de gravidă nu puteți lucra.

 • Protecția muncii la locul de muncă: Și pentru locul dvs. de muncă sunt valabile prevederi obligatorii pentru angajator care vă asigură siguranța și igiena la locul de muncă.

 • Prevederi antidiscriminatorii: Angajatorul trebuie să aibă în vedere ca angajații să nu fie discriminați. De pildă, bărbații și femeile trebuie tratați în manieră egală.

 • Salariu minim: Și pentru dvs., în Germania, într-o serie de ramuri ale economiei, este valabil salariul minim sectorial! Informați-vă la reprezentanții sindicatului! Dacă pentru dvs. nu este valabil salariul minim sectorial și nu vi se aplică nici contractul colectiv de muncă, veți beneficia, în orice caz, de salariul minim  legal brut, care actualmente se ridică la 9,82 Euro (2022).

Unde sunt asigurat?

Timp de până la 24 de luni, veți beneficia, în continuare, în țara dvs. de origine de plata contribuțiilor la asigurarea socială CAS. Va trebui să dovediți acest fapt în Germania prin intermediul adeverinței A1 care vă va fi emisă de Casa națională de Asigurări Sociale din țara dvs. de origine. Astfel, rămâneți asigurat de boală în țara dvs. de origine. În Germania, veți merge la medic folosind cardul de asigurare de sănătate european.

Aveți în vedere următoarele: Dacă sunteți detașat cel puțin un an, puteți solicita la o asigurare de sănătate germană emiterea unui card de asigurare german. În acest scop aveți nevoie de un formular special, emis de țara dvs. de origine (S1). Doar atunci veți beneficia în Germania de întregul pachet de servicii de sănătate.

Detașarea dvs. ar putea fi incorectă din punct de vedere legal, dacă

 • Nu dețineți o adeverință A1 valabilă.
 • Ați fost recrutat și angajat direct în Germania pentru acest job.
 • Firma din țara dvs. de origine nu prezintă activitate economic (așa-zisă firme fictive).
 • Lucrați de peste 24 de luni în Germania fără ca aici să vă fi fost achitate contribuțiile la asigurarea socială.

Dacă aveți dubii legat de legalitatea detașării dvs., solicitați sprijinul unui centru de consiliere sau al unui sindicat!

Înainte de plecarea în Germania

Clarificați

Dacă există un contract de muncă scris și un acord scris privind detașarea?

Știți unde veți locuiî? Locuința vă va fi plătită de angajator? Acest lucru este menționat în contract?

Unde veți lucra? Cum se numește firma la care vă veți desfășura activitatea în Germania?

Ce salariu veți primi? Acest salariu corespunde salariului minim?

Procurați-vă

 • adeverința A1
 • cardul european de asigurări de sănătate
 • în cazul unei detașări pe termen lung formularul S1

În calitate de cetățean UE, pentru a munci în Germania, nu aveți nevoie de un drept de muncă.

După ce ați sosit în Germania

Înregistrați-vă domiciliul la autoritățile locale. Ocupați-vă personal de acest lucru, nu-l lăsați în seama angajatorului!

În cazul unei detașări pe termen lung (de peste 1 an): solicitați un card de asigurare la o asigurare de sănătate germană.

Notați-vă programul zilnic de lucru. Solicitați-le colegilor dvs. datele de contact (adresă și număr de telefon). Fără aceste informații va fi greu să vă revendicați drepturile în cazul unui conflict legal!

Vă puteți revedinca drepturile salariale în fața unei instanțe germane, chiar și dacă angajatorul dvs. își are sediul în străinătate! Dacă la plata salariului dvs. apar neregularități, informați-vă din timp, înaintea plecării în Germania, contactând un centru de consiliere sau sindicatul competent.

 

Versiunea: ianuarie 2019