Muncă temporară/subcontractată

Vă cunoașteți drepturile?

Mulți lucrători străini găsesc în Germania mai întâi un loc de muncă prin intermediul unei agenții de muncă temporară. Această broșură vă informează cu privire la remunerarea și condițiile de muncă în cazul în care veți lucra cu o asemenea agenție.

Muncă temporară/subcontractată– Aparțineți acestei categorii?

În Germania termenii Zeitarbeit și Leiharbeit (muncă temporară/subcontractată) se folosesc adesea ca sinonimi. Deseori este folosit termenul de  Arbeitnehmerüberlassung (furnizarea temporară de forței de muncă).

 

Cum funcționează această formă de muncă:
Agenția de muncă temporară vă împrumută pentru o anumită perioadă de timp unei alte întreprinderi. Angajatorul dumneavoastră este și rămâne agenția de muncă temporară ci nu firma în care vă desfășurați activitatea. La locul dumneavoastră de muncă trebuie să respectați instrucțiunile firmei în care vă desfășurați activitatea putând să vă adresați comitetului de întreprindere al acestei firme.

Pentru întrebări legate de remunerare și condițiile de muncă (cum ar fi orele de muncă și concediul de odihnă) trebuie insă să vă adresați către agenția de muncă temporară (Leiharbeitsfirma) care v-a angajat.

Important: Agenția de muncă temporară (Leiharbeitsfirma) cu care ați semnat contractul este  angajatorul dumneavoastră cu toate drepturile și obligațiile care reies din acesta! Agențiile de muncă temporară nu sunt agenții de intermediere (Personalvermittlung)!
Agențiile de muncă temporară necesită o aprobare de la Agenția Federală pentru Muncă pentru a putea funcționa.

Vă cunoașteți drepturile?

Aproape toate agențiile de muncă temporară fac referire în contractele de muncă individuale la unul din cele două contracte colective de muncă (Tarifverträgen) aplicabile: DGB-BAP sau DGB-iGZ. În aceste contracte colective de muncă sunt reglementate condițiile de muncă și remunerarea. În cazul în care contractul dumneavoastră de muncă face referire la contractul colectiv de muncă, angajatorul este obligat, la cerere, să vă înmâneze un exemplar al contractului colectiv de muncă aplicabil.

Ce remunerație voi primi?

În contractele colective de muncă care stau la baza muncii temporare sunt stipulate salarii minime cu caracter obligatoriu stabilite prin lege. În prezent la clasa de salarizare 1, salariul este de 9,79 € brut/oră în Germania de Vest și 9,49 € brut/oră în Germania de Est. În cazul în care pentru dvs. nu este aplicabil niciun contract colectiv, trebuie să primiți cel puțin la fel de mult ca și angajații care lucrează pentru compania subcontractată, care ocupă aceasi poziție ca si dvs.

Salariul dumneavoastră concret reiese din încadrarea într-o clasă de salarizare (Entgeltgruppe). Contractul colectiv de muncă conține 9 clase de salarizare. Încadrarea se face în funcție de munca prestată și calificarea dumneavoastra profesională.

Atenție: Dacă exercitați o activitate calificată atunci trebuie să fiți încadrat într-o clasă de salarizare adecvată calificării și experienței dvs. profesionale. Ca urmare, aveti dreptul la un salariu mai mare!

 

La acesta se adaugă în contractul colectiv de muncă indemnizații pentru ore suplimentare, muncă în zilele de duminică, de sărbătoare sau pe timp de noapte precum și indemnizație pentru cazare sau o cazare gratuită dacă lucrați la distanță mare de sediul firmei.

Cum funcționează contul timpului de muncă (Arbeitszeitkonto)?

De regulă,în cazul muncii temporare, se stipulează 35 de ore de lucru pe săptămână. Cu toate acestea timpul dumneavoastră concret de muncă se stabiliește adesea în funcție de turele de lucru ale întreprinderii în care vă desfășurați activitatea. În contul timpului de muncă (Arbeitszeitkonto) puteți aduna ore în plus sau minus dacă lucrați ore mai multe sau mai puține decât cele stipulate în contractul dumneavoastră. Cu toate acestea numărul admis de ore suplimentare în evidenței timpului de muncă este limitat: 150 în contractul colectiv de muncă DGB-iGZ și 200 în contractul colectiv de muncă DGB-BAP.

Unele agenții de muncă temporară plătesc orele suplimentare odata cu salariul
dumneavoastră normal. Altele plătesc orele suplimentare când ați ajuns la limita admisă sau când contractul dumneavoastră de muncă încetează. Dacă aveți ore
suplimentare în contul timpului de muncă, se compensează prin timp liber (zile libere suplimentare) atât la cererea dumneavoastră cât și ca urmare a deciziei luate de angajator.
Dacă aveți peste 105 ore suplimentare în contul timpului de muncă puteți cere plata acestor ore.

Ce se întâmplă dacă nu este de muncă pentru mine?

În cazul în care nu aveți de muncă, agenția de muncă temporară este obligată să vă plătească și pentru orele în care nu lucrați! Dacă angajatorul nu are de muncă pentru dumneavoastră trebuie să primiți salariul dumneavoastră în continuare atâta timp cât vă oferiți forța de muncă. Pentru aceasta el nu are voie să treacă mai puține ore de muncă în contul timpului de muncă sau să vă oblige să luați concediu de odihnă!

Mai mult, dacă nu este de muncă pentru dumneavoastră în întreprinderea în care lucrați, acesta nu este un motiv pentru o concediere. Agenția de muncă temporară este obligată să vă găsească de muncă în altă întreprindere.

Ce trebuie făcut dacă fluturașul de salariu nu este corect?

În cazul muncii temporare există termene limită(Ausschlussfristen) relativ scurte în care puteți, de exemplu, să cereți plata orelor calculate greșit sau să  contestați rețineri nejustificate din salariu. Salariul restant trebuie să-l cereți în scris de la angajator în termen de trei luni de la data plății, în caz contrar vă pierdeți acest drept!

Reacționați imediat și solicitați salariul dumneavoastră în scris! Adresați-vă unui centru de consiliere de specialitate dacă aveți întrebări sau nevoie de sprijin.

Vă recomandăm să vă afiliați unui sindicat competent pentru domeniul dvs. de activitate în Germania! Pentru a afla mai multe despre avantajele unei asemenea afilieri adresați-vă unui centru de consiliere. În cazul în care sunteți deja membru de sindicat în țara dumneavoastră de origine întrebați dacă poate fi recunoscută temporar calitatea de membru în sindicatul german.

 

versiunea: ianuarie 2019