Turism şi alimentaţie publică

Vreti să lucrați în turism şi alimentaţie publică?

Nu ați primit de la angajator un contract de muncă în scris?

Contractele de muncă pot fi încheiate şi verbal, dar numai dacă aveţi un contract scris veţi putea dovedi ce clauze aţi stabilit acolo.

La cel târziu o lună de la începerea activităţii, angajatorul trebuie să vă trimită în scris un document cu cele mai importante condiţii de muncă (salariul, timpul de lucru, activitatea, etc.). Acest document nu este însă un contract de muncă! Cereţi angajatorului să vă dea un contract de muncă în scris!

Angajatorul vă cere să lucrați fără con-tract de muncă în scris. Angajatorul vă plăteşte în cash/numerar la sfârşitul lunii. Ce pute ți face?

Atenţie dacă angajatorul nu vrea să vă dea un contract de muncă în scris şi vă plăteşte salariul în cash/numerar! S-ar putea ca angajatorul să nu plătească impozitul pe salariu şi contribuţiile CAS. Asta înseamnă „muncă la negru”.

„Munca la negru” este ilegală. S-ar putea să fiţi şi amendat. „Munca la negru” va avea pentru angajator anumite consecinţe juridice. Dacă bănuiţi că angajatorul nu v-a înregistrat la autorităţi, adresaţi-vă unui centru de consiliere sau sindicatului de care aparţineţi.

Cum puteți afla dacă angajatorul v-a înregistrat la autorități?

Angajatorul este obligat să vă înregistreze ca angajat la casa de asigurări de pensii din Germania („Deutsche Rentenversicherung”). Acest lucru trebuie să-l facă din prima zi de activitate a angajatului. Cereţi angajatorului dovada că v-a înregistrat!

Ce salarii se plătesc în unitățile de turism şi alimentație publică?

Începând din 01.10.2022, în Germania se aplică salariul minim brut de 12,00 €/h. Bacşişul nu este considerat un salariu, acesta se primeşte în plus.

În contractele colective de muncă s-ar putea ca salariul orar negociat să fie mai mare. Întrebaţi la sindicatul de care aparţineţi dacă acest contract colectiv de muncă se aplică şi în cazul dvs. Muncitorii calificaţi ar trebui să primească un salariu mai mare. Verificaţi dacă sunteţi plătit corect!

Ave ți un program de lucru de 10 ore pe zi. Lucra ți chiar şi la sfârşit de săptămâ-nă. E legal?

Conform legii, nu aveţi voie să lucraţi mai mult de opt ore pe zi. Pauzele nu se iau în calcul. Programul zilnic de lucru poate fi uneori prelungit până la zece ore. Dar, într-o peri-oadă de şase luni calendaristice sau de 24 de săptămâni, programul zilnic de lucru nu poate depăşi media de opt ore.

În turism şi alimentaţie publică se poate lucra şi duminica şi în zile de sărbătoare legală. Dar trebuie să aveţi cel puţin zece duminici libere pe an.

Dacă între orele 23:00 şi 6:00 lucraţi cel puţin două ore, se consideră că aţi prestat muncă de noapte. Pentru fiecare oră muncită aveţi dreptul de regulă la un spor de noapte de 25%.

Important: Notaţi-vă orele muncite. Ce aţi muncit în acest timp? Aveţi martori? Dovada aceasta e importantă, dacă se ajunge la un conflict juridic.

Timpul de muncă prestat se poate înregistra foarte uşor cu ajutorul acestui tabel’.

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit-tabelle

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit

La ce trebuie să fiți atent dacă lucrați cu normă parțială? Nu aveţi un program fix de lucru?

Atunci angajatorul va trebui să vă spună cu cel puţin patru zile înainte când trebuie să veniţi la serviciu. Dacă nu aţi stabilit cu angajatorul un anumit număr de ore de lucru pe săptămână, se aplică automat regula de 20 de ore săptămânal. Aceste 20 de ore trebuie plătite.

Ave ți un minijob. Ce drepturi aveți atunci şi de ce lucruri trebuie să țineți cont?

Persoanele care lucrează într-un minijob pot primi maxim 520 € pe lună. Nu aveţi voie să lucraţi decât doar câte-va ore. În timpul acestui minijob aveţi aproape aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi salariaţi. De exemplu, aveţi dreptul la următoarele:

  • salariu minim de 12,00 € brut / oră
  • salariu negociat în contractul colectiv de muncă, dacă există
  • stat de plată
  • concediu
  • salarizare în caz de accident de muncă, pe timpul sărbătorilor legale, concediului maternal, concediului medical (dar, de regulă, fără indemnizaţie suplimentară)
  • sporuri pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, asemănătoare cu cele acordate celorlalţi colegi

Ave ți probleme din cauza concedierii, sau alte întrebări legate de pandemia de coronavirus?

Mai multe informaţii găsiţi aici:

https://www.faire-integration.de/de/topic/157.corona-wichtige-informationen.html

Aveți nevoie de un consilier în limba maternă?

Primele instituții la care vă puteți adresa sunt următoarele:

Faire Integration
(pentru cetăţeni veniţi din afara Uniunii Europene)

www.faire–integration.de/beratungsstellen

www.facebook.com/Faire-Integration

Faire Mobilität
(pentru cetăţenii ţărilor din Uniunea Europeană)

www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

www.facebook.com/DGBFaireMobilitaet

Cine vă poate ajuta dacă aveți probleme legate de legislația muncii?

Nu numai centrele de consultanţă de mai sus vă pot oferi ajutorul dorit. O altă posibilitate de consiliere o aveţi şi la sindicate, organizaţii independente şi apolitice. Sindi-catele vă oferă servicii de consultanţă juridică şi vă pot reprezenta în justiţie, având dreptul să-şi ajute membrii sindicali, de exemplu în probleme legate de legislaţia muncii. Sindicatul din turism şi alimentaţie publică este „Na-hrung-Genuss-Gaststätten (NGG)”.

Adresă birou NGG: www.ngg.net/vorOrt

Lucraţi la un restaurant fast-food?

www.facebook.com/ffwunited/

Livraţi mâncare la domiciliu de la o firmă delivery?

www.facebook.com/liefernamlimit

Stand: Juni 2022