Шофьор на ТИР

Шофирате ли ТИР в Германия?

Информация за работници, които идват от чужбина и (временно) шофирате ТИР-ове в Германия

 

Знаехте ли, че в Германия има законово установена минимална почасова ставка?

Минималнатапочасова (брутна) ставка в момента е 9,50 €.*

*Минималната почасова ставка се проверява всеки 2 години.

Тя важи за всички наети в Германия работници. По-висока минимална почасова ставка може да произтича и от колективни договори

Препоръчваме Ви: Заплащането на минималната почасова ставка може да се изисква по съебен път и до 4 години назад.

Нает съм в чуждестранно предприятие. И за мен ли важи законово установената минимална почасова ставка?

По принцип законово установената минимална почасова ставка важи и за Вас, ако (временно) извършвате Вашата работа в Германия, независимо от това, дали имате сключен трудов договор с германско или чуждестранно предприятие. Също така не играе никаква роля, дали имате друга договорка с работодателя.

За кои дейности трябва да ми плаща моят работодател?

И за времето прекарано в товарене и разтоварване на ТИР-а, зареждане, проверки на автомобила и работите по подържането на автомобила имате право на работна заплата, и то най-малко в размер на валидната в Германия минимална почасова ставка. По-висока работна заплата може да произтича и от трудовия Ви договор.

Документирайте за всеки ден началото, края и продължителността на работното време, включително почивките. Записвайте също така, по кои маршрути сте се движили, колко часа преминавате държавните граници, и евентуално с кого сте работили.

Имам ли право на дневни пари (Spesen)?

В Германия по силата на закона не Ви се полагат дневни пари. Възможно е обаче Вашият трудов договор или валиден колективен договор да определя нещо друго. Точно прегледайте трудовия си договор!

Знаете ли законовите разпоредби относно времето на кормуване и почивки?

Като водач сте длъжен да спазвате законово установените времена на кормуване и почивки.

Важно е: Никога не допускайте манипулация на Вашата карта на водач! Ако не спазите времето на кормуване и почивки, на Вас и Вашия работодател може да бъде наложена глоба.

Имате ли достатъчна здравноосигурителна защита?

Ако сте зает в чуждестранна фирма, важно е да поискате европейска  здравноосигурителна карта, за да имате и в Германия право на лечение. Ако по пътя се нуждаете от лекар, можете да се обадите в DocStop (www.docstop-online. eu), за да разберете, къде наблизо ще Ви окажат лекарска помощ.

гореща Тел.:на линия: 01805 112 024 (14 ct/мин фиксирана Тел.:на мрежа от Германия; макс. 42 ct мин от немска мобилна Тел.:на мрежа; вероятно обаждания от чуждестранни мрежи са по скъпи)

Какво още трябва да имам предвид?

Не подписвайте нищо, което не разбирате. Ако не сте съвсем сигурен, обърнете се към синдикат или консултативен център.

Ако работите за германски работодател, би следвало да настоявате да получите писмен трудов договор. Поне можете да поискате от Вашия работодател да Ви потвърди в писмен вид основните условия по договора.

Спазвайте валидните разпоредби за безопасност като ограниченията на скоростта, укрепване на товара и спазването на дистанцията, за да избягвате пътни катастрофи. Обичайно в случай на пътна катастрофа застрахователната компания на Вашия работодател поема щетите. При определени условия обаче (напр. при умишлени действия) може Вие да бъдете подведен под лична гражданска отговорност.

Внимание: Германското законодателство не предвижда ограничения на личната отговорност относно размера на щетите.

При всяко пътно-транспортно произшествие трябва да уведомите полицията и да изчакате на мястото на произшествието, докато тя пристигне и запише всички необходими данни.

В Германия не е разрешено да се спира на лентата за принудително спиране. Същата е предвидена само за аварийни ситуации.

По принцип Вашият работодател няма право без Вашето съгласие да Ви удържа суми от работната заплата (напр. за настаняване, разходи по почистване или ремонт и.т.н.). Против подобни удръжки може да вземете правни мерки!

Споделяйте тази информация с колеги!

Препоръчваме Ви: Станете още от първия ден член на синикат в Германия. Установете контакт със съответния синдикат. Не сте ли сигурен,, обърнете се към бюро за консултации. Ако вече сте синдикален член в родната си страна, попитайте компетентния за Вас германски синдикат, дали Вашето членство се признава.

 

Актуалност: Януари 2018 г.