Управлявате ли камион в ЕС?

Вашите права и нашата подкрепа

Вашите права!

В Германия има установена със закон минимална работна заплата.
От октомври 2022 г. тя е 12 евро бруто на час, а от 2024 г. ще нарасне на 12,41 евро, а от 2025 г. - на 12,82 евро.

При работа в други страни от ЕС често имате право дори на по-висока заплата. В Холандия например тя е 14,65 евро на час. Това важи и за случаите, когато сте подписали трудов договор в чужбина.

В повечето случаи по международните маршрути работодателят Ви трябва да плаща по-високите минимални заплати в страните, в които шофирате.

Именно по тази причина, от февруари 2022 трябва да отразявате на всяка граница в тахографа преминаването в друга страна.

Няма да ви бъде платено за пълните 13-15 часа работа и времето на разположение?

Това се случва на повечето шофьори. Ето защо препоръчваме: документирайте работното си време. В Германия могат да бъдат изискани неизплатени минимални заплати за последните 3 години. За тази цел трябва
да можете да докажете всички работни часове и времето на разположение.

Бъдете подготвени! Може би следващата година ще смените компанията, за която работите? Една смяна на работното място е винаги добър повод да се разплатите с бившия шеф!

Документирайте работното си време!

Тахографът не е просто контролен инструмент – можете да го третирате като един вид каса, в която регистрирате претенциите си за заплащане!

Внимание: За часовете, регистрирани със символ легло, работодателят не е длъжен да Ви заплаща.

Регистрирайте само тези часове със символа „легло“:

 • предвидени по закон почивки от 45 минути
 • ежедневно време за отдих от 9 или 11 часа
 • седмично време за почивка от 24 до 45 часа
 • отпуск или болнични дни

В повечето случаи можете да регистрирате всички останали часове с един от трите символа, за които работодателят Ви е длъжен да заплаща възнаграждение – без да Ви заплашва наказание за това.

Използвайте символа за време на разположение

 есто пъти Вие сте на разположение на работодателя по 13 до 15 часа. В такива случаи трябва да регистрирате в тахографа освен времето зад волана и друг вид активно работно време, също и времето, когато се намирате на разположение! Времето на разположение трябва да бъде заплащано.

Всеки път, когато преминавате държавна граница, регистрирайте това в тахографа. Така ще можете да докажете, в коя държава за какво заплащане настоявате да Ви бъде платено.

Създайте си личен архив с доказателства!

Снимайте си всяка една товарителница (CMR) и съхранявайте тези снимки в архив!

 • Вашата шофьорска карта важи за 5 години и работодателят Ви е длъжен да прочита данните и на 28 дни.
 • Чипът на картата Ви може да съхрани Вашите дейности през последните отработени 6 месеца.
 • Можете сами да прочетете тези данни на Вашата карта - без някой друг да научава за това!

Прочитайте данните на Вашата шофьорска карта 2 пъти годишно и
съхранявайте електронните данни (във формат .ddd oder .xlsx) на лично
устройство (компютър, USB-стик, мобилен телефон…).

Така ще разполагате с доказателства за отработените от Вас часове.

Къде и как можете да прочетете (или да Ви прочетат) шофьорската карта?

Поискайте например това от друг спедитор, за да не се усъмни работодателят Ви. Поискайте да Ви свалят електронните данни на стик, или да Ви ги изпратят по електронна поща!

Най-добре е да си купите Ваше лично електронно четящо устройство. Такива се намират на пазара за около 30 евро! Поддържайте се взаимно с Вашите колеги!

Ако фирмата Ви подлага на натиск

Много шофьори съобщават, че фирмите им ги подлагат на натиск по телефона. Съдържанието на такива телефонни разговори впоследствие се доказва трудно. Но: Можете да се опитате да напишете съобщение на Вашата фирма, за да бъдат „протоколирани“ такъв вид събития.

Няколко примера:

 • Току-що говорихме по телефона. Правилно ли съм Ви разбрал, че тази събота и неделя трябва да спя в камиона?
 • Току-що говорихме по телефона. Правилно ли съм Ви разбрал, че няма да мога да получа отпуска, когато желаех? Кога ще бъде отново възможно това?
 • Току-що говорихме по телефона. Правилно ли съм Ви разбрал, че днес ще трябва да шофирам по-дълго и затова днес повече няма да мога  да използвам по време на товарене символа⚒? Ще имам ли право вместо това да използвам време на разположение със символа ✉️?
 • Представихте ми документ, който трябваше да подпиша. Аз не разбрах документа и вече не мога да си спомня какво беше неговото съдържание. Моля, изпратете ми снимка на документа, за да имам копие!

Колкото повече доказателства имате за отношението на фирмата към Вас, толкова по-добре. Доказателствата помагат при контроли и по време на преговори, ако имате иск по отношение на заплащането Ви. Събирайте всички документи и ги снимайте. Снимайте и правила и разпоредби в главния офис на фирмата, за която работите. Не подписвайте нищо, което не разбирате.

Подкрепа!

Центровете за консултации могат да Ви подкрепят, ако искате да защитите правата си пред германски трудов съд – дори и да сте подписали трудовия си договор извън Германия. Центровете за съвети Ви предлагат безплатна първа консултация.

Позвънете на безплатната телефонна линия на Faire Mobilität:

български
0800 1014341 / konsultacia@faire-mobilitaet.de

Профсъюзите се борят за справедливи заплати за всички. Това може да стане само с общи усилия. В Германия шофьорите на ТИР-ове са организирани в профсъюза ver.di. На сайта www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international бихте могли да намерите информация на различни езици за членството в профсъюза.

За да научите как да се свържете направо с нашите центрове за консултации, посетете: www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

 

Stand: 11/2023