Шофирате ли за германски работодател?

Ние можем да Ви подкрепим, за да можете да наложите трудовите си права!

Вашите права!

Когато шофирате в Германия, за Вас важи законово установената почасова ставка. Без значение е дали работодателят Ви е от Германия, или извън нея.

Работодателят Ви трябва да може да оправдае всяка една удръжка от заплатата. Ако Ви удържат от заплатата, обърнете се към нас.

Струва си да се предяви иск за заплати със задна дата. В случаи на неизплатени минимални почасови ставки, това може да стане и дори за последните три години назад. Това може да стане на основата на една добра документация на отработеното от Вас време.

Имате ли право на дневни пари? Ако това е така: в какъв размер?

Препоръчваме Ви да оформите в писмен вид споразумение с работодателя за размера на дневните Ви разходи. Германските работодатели не са задължени, но могат допълнително от заплатата да изплащат разходи, които не се облагат от данъци, а също така да плащат eдинна ставка за преспиване. По време на пътуването Ви из Германия това може да достига до:

14 € на ден, ако сте на път повече от 8 часа;
28 € на ден, ако сте на път 24 часа;
8 € на нощ, през която трябва да преспите в ТИР-а.

В случаи, когато шофирате извън Германия, германският Ви работодател може да Ви начисли и по-големи суми, които да са освободени от данъци.

Съвет: Ако работодателят не Ви плаща дневните пари, или не ги плаща изцяло, можете да си ги удържите от данъците върху заплатата Ви. В такива случаи може да Ви помогне Вашият профсъюз или бюро за данъчни консултации!

* Законово установената почасова ставка се покачва:
от 1ви януари 2022 на 9,82 € бруто на час;
от 1ви юли 2022 на 10,45 € бруто на час;

Подкрепа!

Бюрата за консултации могат да Ви предоставят безплатни правни съвети, например по следните теми:

  • Неизпратени заплати, дневни разходи или компенсация за извънреден труд
  • Проверка на правото на отпуска и как е приложено то на практика
  • Проблеми с платената отпуска по болест или на здравната осигуровка
  • Проблеми със социалните помощи или с помощите за безработни

Допълнителна подкрепа:

Профсъюзите се борят за справедливи заплати за всички. Това може да стане само с общи усилия. Ако станете профсъюзен член, бихте могли да промените нещо! В Германия шофьорите на ТИР-ове са организирани в профсъюза ver.di. На сайта www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international бихте могли да намерите информация на различни езици за членството в профсъюза.

Заболяване/нараняване по време на пътуване? www.docstop.eu е мобилна лекарска служба: позвънете, за да узнаете, къде по сегашния Ви маршрут бихте могли да паркирате камиона си в близост до лекар, и как да се свържете оттам с лекар. Гореща телефонна линия: 00800 03627867 (избира се откъдето и да е в Европейския съюз)

ВНИМАНИЕ! Издала ли Ви е Вашата здравна каса Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК (EHIC)? Ще разпознаете здравнооси- гурителната карта на ЕС по звездите на ЕС на обратната и страна. С нея можете да отидете на лекар, където и да е в ЕС.

Пакет „Mобилност“: От известно време е забранено спането в кабината по време на 45-часовата почивка и са предвидени опреде- лени права на завръщане у дома. Тези права са в интерес на Вашия отдих. Работодателят трябва да организира това за Вас. Освен това контролният орган, BAG, дава повече подробности в своята брошура на различни езици: https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Kontrollen/kontrollen_node.html

Документирайте работното време!

За да можете да предявите иск за неизплатени заплати със задна дата до три години, е важно да документирате всеки отработен от Вас час. Препоръчваме Ви да си създадете лична документация от три части:

  1. Прочитайте дигитално данните на Вашата пътна карта поне веднъж, а най-добре два пъти годишно и съхранявайте тези данни дигитално (в автосервиз, или при някой друг спедитор, или пък си купете собствено четящо устройство за около 30 €)!
  2. Снимайте всяка една международна товарителница CMR! В нея се намират всички данни за бизнес-партньора на Вашия работодател, които при нужда също бихте могли да използвате.
  3. Всеки път, когато прекосявате междудържавна граница, си отбелязвайте мястото, датата и часа. Така бихте могли при нужда да докажете в коя държава какво право на заплата имате.

Освен пътната карта, записвайте си допълнително и в тефтер работните Ви часове. Отбелязвайте си там, както началото, така и края на всеки работен ден, а също и всички почивки.

Какво да правите, ако работодателят Ви подканва да записвате неверни данни, или да извършвате други нарушения на законите?

Ако, например, работодателят иска от Вас да спите в кабината по време на 45-часовата пауза, следва да поискате да потвърди тези инструкции в SMS по телефона. По-късно това може да бъде важно доказателство, че работодателят Ви призовава да нарушавате закона.

Информирайте своите колеги и им предайте тази брошура. Бихте могли да разпространите и линка към нашия информационен портал: www.fair-arbeiten.eu

Познавате ли колеги, които имат работодател със седалище на фирмата извън Германия? Ако тези колеги шофират в Германия, то и те имат права, произтичащи от германското трудово законодателство. На горния сайт сме събрали конкретна информация за шофьори с чуждестранни трудови договори.

Имате право на заплащане за всеки час, през който работите. Кое време се счита за работно време, а кое за свободно време?

Вашия работодател трябва да Ви заплаща за: времето за пътуване, друг вид дейности и времето, прекарано в готовност.

Важно е да се разграничават времето за работа, времето в готовност и почивките. Обърнете внимание на символите върху тахографа:

  1. Времето зад волана се отчита от тахографа автоматично с кръговия символ.
  2. Друг вид работа ще регистрирате ръчно със символа с чук и инструмент. В тази категория, например, влизат: времето за товарене (дори и само да контролирате товаренето), зареждането на гориво, попълването на документи и друг вид дейности, често и времето, прекарано от Вас в готовност.
  3. Когато камионът е спрял, но Вие все още трябва да сте на разпо- ложение на работодателя Ви, това се счита за време в готовност. Това време може да бъде регистрирано с два различни символа:

a. С чука се отразява времето в готовност, в случаите, при които не знаете предварително в колко часа ще свърши този период, прекаран от Вас в готовност.

b. Със символа на плик за писмо се записва времето в готовност, когато знаете предварително в колко часа ще свърши това време, прекарано в готовност.

Всички тези периоди трябва да бъдат заплатени:

4. Работодателят не е длъжен да Ви заплаща нищо единствено за свободното Ви време. Натиснете в тахографа този символ за стол/легло, ако през това време можете да се отдалечите от ТИР-а и не трябва да бъдете на разположение на работодателя. Всички предвидени в закона периоди за почивка и отдих се считат за свободно време. Работодателят няма право да изисква от Вас да бъдете на разположение или да работите през свободното си време.

Stand: 02/2021