Jeżeli odpowiadasz na ofertę pracy

Jeżeli znalazłeś ofertę pracy w Niemczech pamiętaj, że:

  • pracodawca musi udzielić Ci informacji na temat rodzaju wykonywanej pracy tzn. zakresu obowiązków, a także czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia
  • przysługuje Ci prawo do otrzymania umowy o pracę w formie pisemnej

Podpisując umowę o pracę w Polsce przed wyjazdem do Niemiec bądź najpóźniej w Niemczech, tuż po przyjeździe powinieneś otrzymać egzemplarz podpisanej umowy.

Wskazówka! Pracodawca nie ma obowiązku tłumaczenia umowy na język polski. Jeżeli zatem nie rozumiesz wszystkich przepisów umowy, poradź się kogoś, kto Ci ją przetłumaczy i wyjaśni jej przepisy.

Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz!

  • należy uzgodnić, kto pokrywa koszty przejazdu do Niemiec,
  • musisz ustalić, czy w Niemczech będzie Ci zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz kto pokrywa za nie koszty. Często pracownicy pod koniec miesiąca stwierdzają, że duża część ich zarobków jest pobierana za czynsz, nie uzgodniwszy z wyprzedzeniem tych szczegółów z pracodawcą.

Nie każde potrącenie z wynagrodzenia jest legalne!

Wysokość dozwolonych stawek za zakwaterowanie i wyżywienie są uregulowane w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzeń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego (Sachbezugswerte für freie Unterkunft und Verpflegung):

https://www.lohn-info.de/sachbezugswerte_2022.html

Ustalone w rozporządzeniu stawki stanowią tylko wytyczne, które pomagają oszacować, czy pracodawca nie potrąca zbyt wiele z wynagrodzenia pracownika na rzecz zakwaterowania czy wyżywienia.

Przy obliczaniu kosztów zakwaterowania należy wziąć pod uwagę jego rodzaj. Wyróżniamy mieszkanie do samodzielnego użytku, zakwaterowanie w mieszkaniu kilkuosobowym oraz obiekt zbiorowego zakwaterowania.

Jeżeli pracodawca udostępnia Ci mieszkanie, musi odnieść się do przeciętnej wysokości czynszu, która najczęściej raz na rok (Mietspiegel) jest ustalana urzędowo w poszczególnych niemieckich gminach i miastach. Także w tym przypadku pracodawca nie może potrącać dowolnej kwoty czynszu.

W celu otrzymania dalszych informacji zwróć się do wybranej poradni Faire Mobilität!

Dezember 2021