Nie ma pensji - zacznij aktywnie działać!

Jeżeli pracodawca Państwu nie płaci, możecie się Państwo bronić. Jeżeli będziecie właściwie postępować, macie znaczące szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Tu dowiecie się Państwo, co możecie zrobić.

 

Co zrobić, jeżeli pracodawca nie płaci?

To powinni Państwo wiedzieć:

Macie Państwo zawsze prawo do wynagrodzenia – również, jeżeli umowa została Państwu wypowiedziana i nie macie Państwo pisemnej umowy o pracę.

Zgłoście Państwo swoje roszczenia dotyczące niewypłaconego wynagrodzenia pisemnie, zanim złożycie pozew w sądzie. Może to doprowadzić do tego, że pracodawca wypłaci Państwa pensję i nie będziecie musieli prowadzić procesu sądowego.

W Niemczech musicie się Państwo sami procesować o niewypłacone wynagrodzenie (albo samodzielnie albo przy pomocy adwokata bądź przy pomocy związku zawodowego). Ani policja ani administracja celna / Kontrola Finansowa Pracy na Czarno nie będą domagać się Państwa wynagrodzenia w Państwa imieniu.

Jak mogę się bronić?

Przed podjęciem pracy sprawdźcie Państwo, czy ustalone wynagrodzenie jest korekt:

Czy przestrzegana jest wypłata ustawowego wynagrodzenia minimalnego, wynoszącego obecnie 8,84 euro brutto za godzinę? Czy jest minimalne wynagrodzenie branżowe, które jest wyższe niż ustawowe wynagrodzenie minimalne i które obowiązuje w Państwa przypadku?

Zapytajcie Państwo swoje związki zawodowe lub placówkę doradczą!

Dokumentujcie Państwo swoją pracę: notujcie każdego dnia po pracy dokładny czas pracy i czas przerw, miejsce pracy i wykonane zadania! Zanotujcie Państwo również nazwę i adres pracodawcy, zakładu w którym pracujecie lub zleceniodawcę i nazwiska osób, które mogą zaświadczyć o wykonanej przez Państwa pracy.

Kiedy mogę wystąpić o moje wynagrodzenie?

Wezwijcie Państwo swojego pracodawcę do zapłaty, jeżeli nie wypłacił wynagrodzenia w ustalonym terminie płatności (często 15-ty dzień następnego miesiąca) lub gdy wypłacił za mało.

Uwaga terminy: W umowie o pracę lub w zbiorowej umowie o pracę uregulowane są terminy wykluczające, które są bardzo krótkie. Regulują one czas, w którym możecie Państwo żądać od pracodawcy wynagrodzenia. Jeśli nie wyślecie Państwo swojego żądania w ramach terminu, możecie utracić prawo do wynagrodzenia! Zasięgnijcie Państwo natychmiast porady prawnej, jeżeli nie dochowaliście terminu!

Ewentualnie mimo wszystko możliwa jest skarga przed sądem.

W jaki sposób mogę w poprawny sposób zażądać mojego wynagrodzenia?

Wyślijcie Państwo swojemu pracodawcy listę, w której wyszczególnione są godziny, w których Państwo pracowali wraz z podaniem gdzie i na jakim stanowisku. Musicie podać dokładne kwoty, które jest winien Państwu pracodawca. Ujmijcie Państwo termin dwóch tygodni na płatność. Podajcie informacje o swoim rachunku bankowym. Zapytajcie Państwo punkt informacyjny o wzór takiego pisma bądź wsparcie językowe!

Uwaga: musicie Państwo podpisać ten list i wysłać do pracodawcy pocztą (jako list polecony) lub inna osoba odda list u pracodawcy za Państwa. Ustne wezwanie do zapłaty bezpośrednio w rozmowie, w rozmowie telefonicznej, emailem bądź  SMSem nie jest uznawane przez sądy.

Zachowajcie Państwo kopię pisma i pokwitowanie z poczty jako dowód.

Ile wynagrodzenia mogę żądać?

Ważne jest, abyście Państwo żądali właściwej kwoty. Żądajcie zawsze kwoty za godzinę brutto lub wynagrodzenia za miesiąc brutto. Proszę przyjąć następujący tok postępowania:

1. Obliczcie Państwo swoje roszczenia brutto za właściwy miesiąc, pomnóżcie Państwo liczbę swoich godzin roboczych przez wynagrodzenie godzinowe i dodajcie Państwo ewentualne dodatki, np. za pracę nocą lub w dni świąteczne.

2. Wyliczcie Państwo dalsze należne kwoty, np. nieuzasadnione odliczenia od wynagrodzenia bądź wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przy zakończeniu stosunku pracy (ekwiwalent za urlop).

3. Wykażcie Państwo już otrzymane kwoty netto (zaliczki).

4. Żądajcie Państwo kwoty brutto i podajcie Państwo otrzymane kwoty netto! Nie odliczajcie Państwo netto od brutto!

 

Przykład:    
Roszczenie brutto:    
Godziny pracy: 160 h x 8,84 € brutto = 1414,40 € brutto
+ dodatek za pracę w nocy: 32 x (8,84 € x 0,25) = 70,72 € brutto
+ ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 dni: 16 h x 8,84 € = 141,44 € brutto
    = 1626,56 € brutto
Całkowite roszczenie: 1626,56 € brutto – 500 € netto  

 

Jeżeli nie otrzymacie Państwo wypłaty w ciągu 2 tygodni zaskarżcie Państwo swojego pracodawcę do niemieckiego sądu pracy tak, aby zrealizować swoje roszczenia.

Stan na: kwiecień 2017

Pliki do pobrania