Nie otrzymałeś wynagrodzenia

Jeżeli pracodawca Państwu nie płaci, możecie się Państwo bronić. Jeżeli będziecie właściwie postępować, macie znaczące szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Tu dowiecie się Państwo, co możecie zrobić.

Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci?

  • Zawsze masz prawo do swojego wynagrodzenia – również wtedy, gdy otrzymałeś wypowiedzenie i nie masz pisemnej umowy o pracę.
  • Przed złożeniem pozwu do sądu pracy, należy wysłać do pracodawcy pisemne wezwanie do zapłaty. Może to spowodować, że pracodawca zapłaci wynagrodzenie i unikniesz procesu sądowego.
  • W Niemczech trzeba samemu dochodzić sądownie zaległego wynagrodzenia (samodzielnie, z pomocą adwokata lub związku zawodowego). Zarówno Policja jak i Urząd Celny (Zollamt) nie mogą domagać się w Twoim imieniu przysługującego Ci wynagrodzenia.

Jak mogę się zabezpieczyć?

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy uzgodnione wynagrodzenie jest prawidłowe: czy otrzymujesz ustawową płacę minimalną (a od 01.07.2022 wzrośnie ona do 10,45 EUR/brutto na godzinę, a od 01.10.2022 wzrośnie ona do 12,00 EUR/brutto na godzinę) oraz czy dotyczą Cię branżowe płace minimalne. W przypadku wątpliwości, zwróć się do związku zawodowego lub poradni Faire Mobilität!

Prowadź dokumentację swojej pracy: zapisuj dokładny czas pracy, przerwy w pracy, miejsce pracy i wykonane zadania każdego dnia po pracy w notatniku lub kalendarzu pracy! Zapisz również nazwisko i adres pracodawcy, zakładu pracy lub zleceniodawcy, jak również świadków wykonanej przez Ciebie pracy.

Kiedy mogę dochodzić swojego wynagrodzenia?

Wezwij swojego pracodawcę do zapłaty, gdy nie zapłaci lub zapłaci za mało w ustalonym w umowie terminie płatności wynagrodzenia (najczęściej 15 dnia następnego miesiąca).

Uwaga na terminy: W umowie o pracę bądź układach zbiorowych pracy powinny zostać podane terminy do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy (tzw. terminy prekluzyjne), które z reguły są bardzo krótkie. Terminy te określają, jak długo możesz dochodzić swojego roszczenia o wynagrodzenie wobec pracodawcy. Sprawdź te terminy! Jeżeli w odpowiednim terminie nie wyślesz pisemnego wezwania z żądaniem zapłaty, będzie miało to wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia! Jeżeli minie termin zasięgnij od razu porady prawnej. Być może dochodzenie przed sądem jest jeszcze możliwe.

Jak prawidłowo dochodzić swojego wynagrodzenia?

Wyślij swojemu pracodawcy pismo, z roszczeniem zapłaty danej sumy i z czego ona się składa. Najlepiej sporządź listę przepracowanych godzin ze wskazaniem, gdzie i na jakim stanowisku pracowałeś. Musisz podać dokładne sumy, które jest Ci dłużny Twój pracodawca. Wyznacz termin 2 tygodni na zapłatę. Podaj dane swojego konta. Poproś w poradni Faire Mobilität o wzór pisma lub pomoc językową!

Uwaga: Odręcznie podpisane wezwanie do zapłaty poleca się wysłać do pracodawcy listem poleconym. Jako dowód zachowaj kopię wezwania i potwierdzenie nadania. Do zapłaty pracodawcę możesz wezwać również faksem, e-mailem, SMS-em czy poprzez WhatsApp.

Ustne i telefoniczne wezwanie do zapłaty jest nieważne.

Ile wynagrodzenia mogę dochodzić?

Ważne, abyś żądał prawidłowej kwoty. Żądaj zawsze stawki godzinowej brutto lub miesięcznej brutto. Postępuj w następujący sposób:

  1. Wylicz swoje roszczenie brutto za dany miesiąc. Pomnóż swoje godziny pracy przez stawkę godzinową z ewentualnymi dodatkami, np. za pracę w godzinach nocnych lub w dzień świąteczny.
  2. Oblicz pozostałe zaległe sumy, np. nieuzasadnione potrącenia od wynagrodzenia lub wypłatę niewykorzystanego urlopu przy zakończeniu stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
  3. Wymień pobrane już kwoty netto (zaliczki).
  4. Żądaj roszczenia brutto i podawaj otrzymane kwoty netto. Nie wyliczaj kwoty końcowej i nie odejmuj netto od brutto!
Przykład (2022):    
Roszczenie brutto:    
Godziny pracy: 160 h x 12,00 € brutto =  1920,00 € brutto
+ dodatek za pracę w nocy: 32 x (12,00€ x 0,25) = 96,00€ brutto
+ ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 dni: 16 h x 12,00 € =  192,00€ brutto
    =  2.208 € brutto
Całkowite roszczenie: 2.208 € brutto – 500 € netto  

 

Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie otrzymasz płatności, wnieś pozew do niemieckiego sądu pracy. W niektórych przypadkach sądowe wezwanie do zapłaty (gerichtliches Mahnverfahren) jest kolejną możliwością do odzyskania pieniędzy. Dowiedz się jednak dokładnie na co w tym przypadku trzeba uważać!
Dalsze informacje dostępne są w naszej ulotce “Nie otrzymałeś wynagrodzenia
– Jak dochodzić go przed sądem?“ lub skontaktuj się z odpowiednią poradnią Faire Mobilität.

 

 

Stan na: 10/2022

Pliki do pobrania