Contractul de muncă

Ca și în România, primiți de regulă și in Germania un contract de muncă în formă scrisă la începutul relației de muncă. În cazul în care nu există un contract de muncă scris, angajatorul dumneavoastră este obligat legal să vă furnizeze confirmarea scrisă a condițiilor de muncă convenite în cel mult o lună de la începerea lucrului. Documentul trebuie să conțină următoarele:

  • Numele și adresa angajatorului și ale angajatului
  • Începutul și durata activității lucrative
  • Tipul activității și descrierea sarcinilor angajatului
  • Locul de muncă
  • Cuantumul salariului (în majoritatea cazurilor se precizează salariul brut)
  • Programul de lucru
  • Concediu (detalii vezi mai jos)
  • Preavize pentru încetarea contractului de muncă
  • Informații cu privire la contracte colective de muncă sau la alte acorduri care se aplică raportului de muncă

Iunie 2022